O mnie

Maksymilian Tchoń
Urodzony w 1987 roku. Licencjat filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca pt. “Metafizyka, fizyka, transcendencja. Twórczość młodych polskich poetów urodzonych po 1985 roku”).
Członek Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego (STAL) z siedzibą w Krakowie.
Jestem autorem tomów poezji, m. in.: Wiedziałem (2020), Ziemia złych wyroków (2019), Narracje (2019), Kolor po dniu Teoria geocentryczna (2018), W osierdzie (2017), Potępiony (2016), Ars poetica (2015), Http (2015), Niecierpliwy (2013), także książki eseistycznej: Rezerwat znaków przestankowych (2018).
Redaktor Almanachu Literackiego Młodych Synekdocha (Wyd. Bel-Druk) i internetowego portalu BibliotekaeSynƎkdochy.
Publikował w wielu ogólnopolskich pismach literackich (łącznie ok. sześćdziesiąt publikacji w antologiach, almanachach, pismach i portalach poetyckich) – np: Wyspa (recenzja), Akant, Poezja dzisiaj, pisarze.pl, Biuro Literackie, 2Miesięcznik, Gazeta Kulturalna, WydawnictwoJ, Okolica Poetów, Galerii Sztuki Eprawda, Latarnia Morska, KoziRynek.
Pasjonuję się muzyką, sportem, oraz dobrą książką. Pasją największą jest jedzenie.
Jego teksty są tłumaczone na język angielski i włoski. Moje tomy poetyckie można kupić we wszystkich ważniejszych księgarniach w kraju.
Ważniejsze osiągnięcia: Dział Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego wyraził zgodę na przyjęcie jego wiersza poświęconego wydarzeniom z ’44 roku pt. “Godzina W” do zbiorów bibliotecznych, określając je mianem ,cenne’.
Publikowałem również swoje patriotyczne utwory na prawicowym Portalu Hej-kto-Polak! Poeta projektu antyWalentynki (FONT) Fundacji Otwartych Na Twórczość.
Jeden z wierszy autora (miniatur) został wyświetlony na fasadzie kamienicy przy ul. Brackiej 1 w Krakowie. Wolnomularz. Uczestnik corocznego festiwalu Pożegnanie Lata Pisarzy i Artystów.
Kilka cytatów z moich tomików znajduje się jako motta do innych książek. Promotor. Pasjonat rapu. W ostatnim czasie związałem się z pismami: Bezkres, KoziRynek i pismem (portalem) Eprawda.
Motto: „Okazje są jak wschody słońca. Jeśli czeka się zbyt długo, można je przegapić.” William Wharton

MOJE CV Artystyczne