O mnie

Maksymilian Tchoń
Urodzony w 1987 roku. Licencjat filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-Literackiego (STAL) z siedzibą w Krakowie.
Jestem utorem tomów poezji, m. in.: Ziemia złych wyroków (2019), Narracje (2019), Kolor po dniu Teoria geocentryczna (2018), W osierdzie (2017), Potępiony (2016), Ars poetica (2015), Http (2015), Niecierpliwy (2013), także książki eseistycznej: Rezerwat znaków przestankowych (2018).
Redaktor Almanachu Literackiego Młodych Synekdocha (Wyd. Bel-Druk) i internetowego portalu BibliotekaeSynƎkdochy.
Publikował w wielu ogólnopolskich pismach literackich, ważniejsze: Wyspa, Akant, Poezja dzisiaj, Biuro Literackie, 2Miesięcznik, Gazeta Kulturalna, WydawnictwoJ, Okolica Poetów, Galerii Sztuki Eprawda, Latarnia Morska.
Pasjonuję się muzyką, sportem, oraz dobrą książką. Pasją największą jest jedzenie szarlotki.
Jego teksty są tłumaczone na język angielski i włoski.
Ważniejsze osiągnięcia: Dział Archiwum Muzeum Powstania Warszawskiego wyraził zgodę na przyjęcie jego wiersza poświęconego wydarzeniom z ’44 roku pt. “Godzina W” do zbiorów bibliotecznych, określając je mianem ,cenne’.
Publikowałem również swoje patriotyczne utwory na prawicowym Portalu Hej-kto-Polak! Poeta projektu antyWalentynki (FONT) Fundacji Otwartych Na Twórczość.
Jeden z wierszy autora (miniatur) został wyświetlony na fasadzie kamienicy przy ul. Brackiej 1 w Krakowie. Wolnomularz.
Laureat prywatnej nagrody Arnolda Samsonowicza. Promotor młodych. Cieszy mnie czyjeś szczęście.
Motto: „Okazje są jak wschody słońca. Jeśli czeka się zbyt długo, można je przegapić.” William Wharton