Udar

biegałem za horyzont
uchodziłem wieczorowi
umarła we mnie kropka
by otworzyć nowe

to nic ale umiejętności
nabywasz wytrwale –
żeby trochę prostsze
żebym nie czuł się w obowiązku

ugładzenia przedpołudnia
uczucie waśni
na ziemi, niebo ma swoje powinszowania
utoczy kulę zmiętą przedsionkiem

nad głowami góruje księżyc i słońce

tutaj jest miłość
wydaliście bullę

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.