* * *

zapisani w osierdziu
dzwonimy do siebie
niecierpliwie
jak potępieni, acz ciekawi ludzie

bo życie poematem
opracowane edytorsko
niecierpliwie
ja – człowiek

nie skończę frazy,
zaś struna zadrży tonacją
na łamach z świateł
nim się dowiem,
że zaćmienie zdarzy się

niecierpliwie, że dziś będę poetą
że zaufasz
memu zawodowi: pisarz
wieku: współczesny
obywatelstwie: świata
stanie cywilnemu:

jeszcze uderzę o kant
cegłą w mojej okolicy

poezja
za mojego życia –
biała, bo prostsza tuli
– zeszyty z kresów

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.