Szarości

Czy jesteś
Grzejąca
Czy bardziej
Pewna

Odkrytych
Ze świec
Idei

Runą rusztowania
Z blasku
A może
Zagaszenia

Swych
Swych
Wyobrażeń

O potoku
Wytworzy się
Wosk

Choć kruchy
To pewien
Upływu czasu

Dziś mamy
Przeciąg
Puste słowa
Puste słowa

Znaczą więcej
Niż błysk
W centrum
Pobrzeża wszelkiej
Zapałki

Listu do
Ciebie
Sekundy – minuty – godziny
Knot wypowie lakonicznie

Wiersze
Romko

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.