Składki zdrowotne poświęciłem sztuce

Boże bądź zdrów, bo

inaczej nie przewrócę kartki
o imieniu głównego tytułu

ale mocni w duchu ale zachwyceni kurtyną
nie mając nigdzie oparcia
podźwigniemy ciemność z echa niebios

w słabej formie z chmur czerpiąc
– A, kiedy zaistniało w nas wZruszenie i utUlenie autoramentu

wolność drugiego obiegu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.