Litania moja

W Ziemi Świętej,
na Ścianie Płaczu widoczne napisy w obcym języku:

„Prędzej ocean łez wylejesz w swojej rozpaczy
zanim doznasz pełni szczęścia w swoim Bogu”.

– Panie, mój drogi Panie,
jak długo zamierzasz przemawiać do mnie
językiem niezgłębionym?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.