* * *

Jeśliby spadło słońce
napisane odręcznie –
w dawnych dokumentach,

księga pewności
i niepewności

Nawet jeśli nigdy nie umrze,
to problemem jest:

to co zależy tylko od niego
bo mając dwie ręce
może zbudować miasto
ale nie rzekę, górę,

czy dolinę

Zbawienie ma w sobie
dwa wyrazy:

– wyraz szczęścia – i naiwności…
Ma też pewne wahanie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.