Wiersz nowiu

To nic tak dźwigać krzyż, Księżycu
– z – opozycyjnego – obnażone

pełnią, pełne wiary w połowę,

twe maskarady przesilenia lat,
twe traktaty ustanawiające wspólnotę
– dziś rano kupię cały świat!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.