Bajeczka

otworzyłem komiks wyciąłem literki
by złożyć napis poukładać treść
wkleić od albumu twojego życia
ono zależy teraz ode mnie

jakbym stworzył happy end
a przecież wiszące na gałęziach słowa
erudycyjna prawda objawiona
dziś tu mieszkam choroba dopadła mnie

– niestrawność a moja kobieta nagle stała się
naga rozebrana pod okiem
wieszcza pistolet przy głowie
twoje życie zależy ode mnie

historia w rysunkach jestem jak Gal Anonim
błagam o formę dyscyplina jak każda inna
zabijanie i wskrzeszanie garniturowy szał
i piękno rewii puenty zabójcze są w modzie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.