Zima

Bo nie ma ziemi wybieranej
jest tylko ziemia przeznaczona: mówisz

ziemia pod maliny, ziemia pustyni
z prochu powstałeś, a pojąć twoje dzieci, to spowolnić

mowę o krzyżu.
Są pory roku bawiące się na karuzeli,

z poważaniem, ja niżej podpisany upoważniam swoją poezję

do głodówki księżyców i słońc.
Inne zasady rządzą światem widzialnym

a inne ziewającą winnością,
tym co po i przed.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.