* * *

daliśmy im zamieszkać w popielniczce
tyle słońca w popiołach plejady
i nic kosmiczny opar

na języku wszystko jest rzeczą ludzkości
i nieznana przepaść

na głowie stanął świat
i świat się mną zaciągnął

tu leżą szyszki z drzewa co wyrosło wolne
nad urną migrują chamy jak szalone

i za babami jak psy ganiają
nad kukułczym gniazdem
upada w gorący piasek to pytanie z wnętrza ziemi

odpowiedź:
i seans spirytystyczny całości życia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.