Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest przypadkowe

Jeśliby spadła gwiazda z wieży tysiąca
odrzucę idee i spowiedź złożę na kopcu z rys woskowych
a porządek dorycki
uśnie na barkach i postać stygnącej tajemnicy
promień rozumu spali na wiele świąt mitów i zgrzytów
gdzie wiele hałasu o nic
odwrotność wypowie pacierze za konających

wszelkim prawom zastrzeżonym
„Lambro” znów odkrztusi
białą mgłę z nicią w tej chwili o niejasnych ściegach

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.