* * *

A jeśliby tak nadepnąć swój cień
butem antycznego aktora
mogłoby to być spotkanie z Balladyną
ale ona mówi do słońca

oddani świadectwu po których chodzili Jastrun i Słowacki
żeby zdążyć na tramwaj trzeba nasłuchiwać uchem
nawet kiedy pracuje się w antykwariacie i księgarni Tezeusza

różne koleje zamykają tydzień
Z domami ludzi mnę każdy wiersz jak jej stanik
imię ma moja ukochana

Kurtyna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.