Ewangelia gruzu

          Szukając kawałka muru, który mógłby odgrodzić sacrum od profanum, ojciec Lamprecht wyraża zgodę na przemilczenie „Głosu realności”. Jest szarością, z której wypływają najszczersze i najszlachetniejsze emocje w symbolu litery, dając wyraz stanowiska wobec minimalizmu, w taki sposób, aby każda litera była precyzyjną konstrukcją potęgi i siły fantazji. Jego głos – za nadto bystry, pozwala na szukanie motywów, etosów, archetypów, pierwowzorów, które na co dzień wydają się nam zmarginalizowanym literackim fantazmatem. Wydają się zmitologizowane… Jednak czy każdego dnia nie spotykamy się z przemijaniem, ubóstwem, cierpliwością, pogardą i zachętą? Czy gruz prozy codzienności nie spada nam na głowę jak popiół?

          Cieszy mnie u Lamprechta obecność ducha, zakorzenionego w fundamencie dochodzenia prawdy względem fundacji działających na rzecz człowieka. Nie jest to bowiem pusta gra, gdyż dla kapłana bardzo ważnym czynnikiem aktywnej formy współczucia jest świadectwo – miłosierdzia. To On, ojciec, powinien w pierwszej kolejności wzbudzać i wskazywać w nas poczucie dobra, realizowanie dobra na tle religii, nauki, sztuki, czy filozofii. Materia z jaką się mierzy na pewno go nie przerasta. A wręcz przeciwnie jest sposobem na stawianie czoła sceptycyzmowi świata, jego egoizmu. Strofy, w przeważającej części krótkie, lapidarne, najczęściej kilkuwersowe oddają sposób losów tych wielkich niedocenionych przez współczesnych rzemieślników, figur literackich w sztuce.

          I tak pojawia się na początku wiersza zdanie: „porozmawiaj ze mną o piłce”, by dalej poczuć astronomiczną podróż przez przypadki padołu ziemskiego. Poeta pyta, jak to się stało, że dopiero później na starość, dobiega do ludzi świadomość przemijania (Vanitas), a teraz za życia wznoszą mu/nam pomniki? Czy jest to kondycja współczesnych prawideł rządzących światem, a może przekonanie o nieuchronnej nieśmiertelności, długowieczności?

          Jednak jeśli taki tok myślenia, taka aorta pędząca prosto do serca napotyka po drodze miraże stentów i krztyn moje rozważania na temat „utopii” i beztroski – ducha wyobraźni, może być spokojna o swoją przyszłość, podążając za tęsknotą gruntu zmarzliny dobra, gdyż każdy strzęp, ślad pozostawiony po sobie będzie brał udział w misternym planie dochodzenia do nieśmiertelności. Jest to pasja i zaangażowanie. Żar i predestynowana fala, chęć i zaparcie oraz słabość do uczucia, które jest największym skarbem naszej egzystencji – do miłości.

          Jest w tych wierszach egzystencjalizm, ale niepodległy regułom, artykułowany przez wszystkie gardła profesji – danych nam od czasów pierwszych. Na fundamentalnym krzyku zrelacjonowana bitwa o duszę Człowieka.

          Nie chcę wartościować poezji Lamprechta, ale z pewnością symbolika języka, kunszt myśli i poszukiwanie środków wyrazu, są kiełkami, które oryginalnie wprowadzają nas w filozofię charyzmatycznego mówcy, estety, retoryka. Księdza, który ważąc każde słowo i każde zdanie, pozwala nam Czytelnikom smakować strofy (piękno tajemnicy Północnego wiatru i nocy) w całej ich obfitości, przepychu, ale nie przepychu formy, a treści.

          Ojciec Lamprecht, każdym haiku waży każdy dzień, ubrany w symbolikę, alegorię, peryfrazę, co z pewnością daje nową jakość, wśród „owoców tropików”, które „pachną słowami”. Liryka ożywienia daje kolejny zabieg, aby sprostać ewangelii, tej Biblijnej ale także prywatnej, wewnętrznej, indywidualnej.

O Piotrze Lampechtcie słów kilka”, Maksymilian Tchoń

 

 

 

Piotr Lamprecht, ur. 1983 we Wrocławiu – augustianin, poeta, duszpasterz. Sekretarz Polskiej Prowincji Zakonu Świętego Augustyna. Wikariusz w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie.

Twórczość:

  • „Dyspensa” Kraków 2008
  • „Ewangelia gruzu” Kraków 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.