***

czuję niemoc twórczą ja pionier lirycznej swawoli
skazany na grawitacyjne posłuszeństwo gdzie

 

skok ambiwalencji i bungee życia z dala od norm
zakazów i praw oddając charakter tych wersów

 

zgodnie z ostatnim prawem Machabeusza rendez
-vous z kometą jednej nocy staje się postumentem

 

ruchomej cumy

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.