Zły los puka w

gniewny Posejdon – zły los puka w okno
karteluszkiem pierwiastka burzy ja
nic nie odpowiadam pośród dziczy
– chcąc czy nie chcąc wśród zranionych
przekonań listków wiatru twoich
chabrowych czerwonych dłoni

 

pierwszy motyw Vanitas:
– przypomniałeś mi geografię
Ptolemeuszu kiedy podnosząc
mi ciśnienie na twoich dbających
o atmosferę konturach
wrzecionowatych izobar izohiet
hPa

 

a teraz
ani w apoteozie słowach
uznania dłoniach zimny
niehumanitarny kij i jabłko
Adama ani w sercu tego
człeka, który widział dzwonu
alter ego ani w atelier arcymistrza
którego pod stopami katedry ani
w żadnej alejce w miriady
niemożliwej do policzenia na cumulus
storm cloud patrząc jak jego
napomnienie w moim fizycznym
onirycznym domu mające
jakieś znaczenie na Kapitolu górskiej
zwady gdzie złote motyle nie
zawiera się nic to
Boże proszę napomnij
o imię pasierbicy

 

drugi motyw Wędrówka:
stworzyłeś Odyseję drogi Panie
a teraz pytasz mnie o swoją Penelopę
którą podobno dałeś mi aby
wstrzymać słońce?

 

rzuć swą ziemię
i razem pędźmy gdzie
ciągnące żurawie pajęczych ust
gdzie źrenice sokoła sprawiedliwego
sądu kolejny motyw arkadii

 

przywiodłeś mnie
w łęgi szaleństwa, bracie, to
niemożliwe więc asygnuj ode
mnie ducha nieprawości –

 

trzeci motyw: love, love

 

Poezji żebym mógł
w tobie zamieszkać
Mario ma sługa apokryfów
mieszkaniec uli

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.