Maszynopis

Biuro podróży wysłało mnie w świat
wiatr wyrwał dwie strony maszynopisu
– zostały dwie
z czterech stron świata

 

Koszt to jedynie siedem dni pracy
pięciu Węgrów, jednego Niemca i nieznanego Araba

 

Może złodziej treści
i wolnej woli
zapisze erratę
na liściu jesiennym?

 

Wielka niewiadoma
spleciona węzłem planów
druku

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.