Zarządzanie architekturą drewnianą

d_Rozewicz_katalog_okladka

1.

opuściłem stado, a dalej jestem jednym z kilku
miliardów? pęd klasycznej poezji wiedzie nas
w prawdy wiary, jak ptaki dotknięci, zepchnięci

2.

w niwecz nasłonecznieniem i rosą kropli nocy.
sezonowymi migracjami – błogosławieni
– miłosierni, brama do ludzkiego serca

3.

zaryglowana szczelnie prawem natury. ręce
kościołów rozwarte na kierunki, ja podmiot,
na którym wiedza spiera się z doświadczeniem

4.

wierny pozostanę temu echu. pączkowanie
wylęganie spór o dochowanie tajemnicy?
zmienności klucza

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.