„Pan domu mimozy zwanej Europą.”

3d7faff9b8e27691f61e2a82e0666e6f

 

          Jeżeli sąd oddaje nam dogmat droga Jenny, to żaden boski filozof nie powinszuje państwa Platona, którego każde słowo jest osadzone na fundamencie Oresteji i bierze w posiadanie daninę, jaką składać nam mogą tylko marginalni bohaterowie. Nie ogrania mnie mania, kiedy widzę lot sokoła, krążącego nad scholai lub diatribai – oczywiście poza Akademią ateńską, ale nad siłą jaką dała nam roponośna filozofia Platona. W dzisiejszych czasach, kiedy oddaje się naród, wolność, ropę i złoto – za Rosjankę, buduje się we mnie przekonanie, że powołanymi do strzeżenia „świętych tajemnic” – nie są tylko autorytety, acz przede wszystkim simplex homo – prosty człowiek, (prości ludzie) – wywołany/ni do napełnienia misją ocalenia największej filozoficznej i nauczycielskiej tradycji, stanowiącą ogniwo „złotego łańcucha” (chryze seira) „platońskiej sukcesji”.
          Idąc za tym wywodem twierdzę, że u podstaw wszelkich idei i myśli dziedzictw kultury stoją kobiece sylwetki, tak mało opiewane przez doskonałość moralną. A jest nią z pewnością piękno kanonu wystawionego na próbę bogów, w delcie rzek, które płyną przez europejskie stolice. Jeżeli miałbym chociaż jedną świeczkę – rozniósłbym płomień na każdy kraj, kontynent, mijając wody, miejsca wiecznego spoczynku Plutarcha, Syrianusa i Proklusa czy – wśród boskich kobiet – Sozypatry z Pergamonu. Posiadam kilka rzeczy, mam mieszkanie i pożywienie, a nawet samochód, a jednak nie jestem człowiekiem. Mam piorun w ręku… Jestem kimś, dla kogo druga strona stanowi tylko przypływ prawdziwej drogi, osobistą świeżość i wyznanie teorii teoretyk.
          Nic więcej moja droga Jenny, wolę rozstać się z kolejną rzeczą, niż mieć cień dualistycznego stosunku dla operowania na żywym sercu , narzędziem „ars pro toto”, dłutem najbardziej wytrawnym, cofniętym w rozwoju, dobrej passie do kultury boskiej szkoły. Boję się o twoje zrozumienie moja droga Jenny, ale wiedz, że nikt, kto biegnie od wolności do wstydu, nieskrępowania, musi bezwzględnie posiadać przy sobie jakiś narkotyk, którego inwersja, odchylenie daje poczucie stabilności ugruntowanej wiedzy na często „oczyszczonej” poprzez religioznawcze instytucje białej karcie pamięci.
          Jestem mało znanym krytykiem, ale wątpię w nieokreślone i niekontrolowane rozsiewy najbardziej znanych plantatorskich kwiatów. Nie jestem dzieckiem – kwiatem, ale zostawiam za drzwiami materię, która przecież wypełnia każdą cząstkę  wysublimowanego świata. Knot nadal pali się, a ja w europejskich stolicach wychodzę na ulice chcąc wzniecić myśl wolnomularską, wieczny głód powoduje ocalenie tradycji, szukając takiego modelu życia, które byłoby ukontentowaniem dla wszystkich. Sporo tu słów Jenny, posłuszeństwo moje ogranicza się w schemacie miłości wspaniałej, ale nie wiem jak i gdzie znaleźć „złoty środek” dla zamożności i znamienitego pochodzenia prowadząc „spartański” tryb życia, ubieram się skromnie, nosząc zwykle płaszcz filozoficzny.
          Tribon, o którym mowa, to ekstaza, uniesienie wyrażane również w całkowitej powściągliwości seksualnej. Nie zawarłaś nigdy związku małżeńskiego Jenny i pozostałaś do końca życia dziewicą, co przyczyniało się do upowszechniania przez uczniów opinii o twojej świętości. Ale wiedz, że kiedyś cię znajdę i pociągnę eudajmonię, jak pismo, które towarzyszy mi od wieków i krótki list zamienia w opowiastkę, i że nic nie mogłoby mnie skłonić do utrzymywania z nimi kontaktów, kontaktów dalekich zbliżeń,  ani ich niezwykłe bogactwa, ani wysoka pozycja społeczna, ani wielka władza polityczna nie naleje deszczówki do rynny, ani mnie nie zbije z tropu, jaki obrałem czytając Ajschylosa u schyłku życia. Dziś akcja dzieje się poza nawiasem (sceną).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.