Refleksja dnia

Szukam cały czas swojej drogi i tak odbijam się od parapetu

do rynny. I tak niewiele przyszło mi życie,

i chyba już wpadłem w chorobę wieku… Byłbym bardzo

wdzięczny gdyby wystawił mi Pan diagnozę.

Pochwała przypadkiem pierwszym, liczną mnogą.

Starzeję się razem z wierszami, senne Delfy, one są moim

wyrokiem – Arbitrem?

 

(cytat z listu)

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.